CF Mobile

แชทสนทนา

1 แชทสนทนา

ทางด้านขวาบนจะมีไอคอนสำหรับพิมพ์ ผู้เล่นแค่คลิกแป้นพิมพ์ก็จะปรากฏขึ้น เมื่อพิมพ์แล้วก็จะปรากฏทางด้านขวาล่างของอินเตอร์เฟส ถ้าต้องการเปลี่ยนคู่สนทนาแค่คลิก

2 แชทด้วยเสียง

ในโหมดวางระเบิด ผู้เล่นแค่คลิกที่ Mic ไอคอนทางด้านขวาล่างก็จะสามารถสนทนาแบบเสียงได้เลย เช่น " จุด A " " จุด B " " บุก " ง่ายต่อการใช้งาน และสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นในทีม